Om møtet

Kultur- og oppvekstkomiteen behandler saker innenfor barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdom, barn, idrett, barnevern, ideelle og veledige organisasjoner, skjenkebevillinger, kulturminnevern og kriminalitetsforebygging.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  svetla.todorova@bbj.oslo.kommune.no

Velkommen!

Innkalling

Innkalling KO 30.10.17 (PDF 453KB)

Saker til behandling

SakTittel
59/17
Protokoll KO 25.09.2017(1)
60/17
Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september
61/17
62/17
63/17
64/17
65/17
66/17
67/17

Tid og sted

Dato

Mandag 30. oktober 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, 1 et, rom 8 Bekkedalen

Sted