Bjerke oppvekst- og kulturkomite

Komiteen behandler saker innenfor: barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdomsråd, barne- og ungdomsorganisasjoner, idrettsorganisasjoner, ungdom og rusmidler, barnevern, helsestasjoner for barn og unge, ideelle og veldedige organisasjoner, kirker, menighetsarbeid og andre livssynorganisasjoner, kunst og kunstutøvelse, kulturminnevern og kriminalitetsforebygging.

eInnsyn finner du alle innkallinger, protokoller og politiske saker som oppvekst- og kulturkomiteen i Bydel Bjerke behandler.

Medlemmer

Ousman, Ibrahim A. (Rødt)

Leder av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Linderud skole
Telefon

Andresen, Ellen Torunn K. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Bjerke videregående skole
Medlem av Lønnebakken skole
Medlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)
Telefon

Grønbekk, Trygve (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Løren skole
Telefon

Tresselt, Line (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Telefon

Meyer, Mathias (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Lønnebakken skole
Medlem av Løren skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste
Medlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)
Telefon

Mørkved, Karen Margrete (Høyre)

Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Telefon

Engevik, Aleksander (Venstre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Bjerke videregående skole
Telefon

Vetvik, Kristoffer Sveen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Løren skole
Medlem av Tonsenhagen skole
Varamedlem av Årvoll skole
Telefon

Steinvik, Kathrine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Telefon
Leder
Ibrahim A. Ousman
Telefon
Sekretær
Marit Bratlie
Telefon