Møte i Bjerke miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 2. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom 1 Økernveien 145, 3 et