Til innhold
Miljø- og byutviklingskomiteen

Møte i Bjerke miljø- og samferdselskomite

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Mandag 2. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom 1 Økernveien 145, 3 et

Sted

Innkalling

Innkalling Miljø og samferdselskomiteen 02.11.2015 (PDF 269KB)

Protokoll

Protokoll MOS 2.11.15 (PDF 189KB)

Saker til behandling

SakTittel
48/15
49/15
Budsjett 2015 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september
50/15
51/15
52/15
53/15
54/15
55/15