Til innhold
Miljø- og byutviklingskomiteen

Møte i Bjerke miljø- og samferdselskomite

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Mandag 22. august 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom 1 Økernveien 145, 3 et

Sted

Innkalling

Innkalling - Miljø- og samferdselskomiteen 22.08.16 (PDF 282KB)

Saker til behandling

SakTittel
26/16
27/16
28/16
29/16
30/16
31/16
32/16
33/16
34/16
35/16
36/16
37/16
38/16