Til innhold
Miljø- og byutviklingskomiteen

Møte i Bjerke miljø- og samferdselskomite

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Mandag 3. april 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Årvoll gård Fjøsloftet

Sted

Om møtet

Miljø- og samferdselskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplander, byutvikling, boligsaker, bebyggelseplander, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  erik.anders.aurbakken@bbj.oslo.kommune.no tlf. 23439852

Velkommen!

Møte holdes på Årvoll gård, Årvollvn. 35

Innkalling

InnkallingMOS-03-04-17 (PDF 282KB)

Protokoll

Protokoll MOS 03.04.17 (PDF 181KB)

Saker til behandling

SakTittel
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17