Til innhold
Miljø- og byutviklingskomiteen

Møte i Bjerke miljø- og samferdselskomite

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Mandag 27. februar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom 1 Økernveien 145, 3 et

Sted

Om møtet

Innstilling om flerbrukshall Refstad er ikke ferdig og publiseres senere

Innkalling

Innkalling MOS 27.02.2017 (PDF 432KB)

Protokoll

Protokoll MOS 27.02.17 (PDF 224KB)

Saker til behandling

SakTittel
7/17
8/17
9/17
Budsjett 2016 - Eksterne budsjettjusteringer pr. desember - Fullmakt bydelsdirektør
10/17
11/17
12/17
13/17