Til innhold
Miljø- og byutviklingskomiteen

Møte i Bjerke miljø- og samferdselskomite

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Onsdag 31. mai 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, BU-sal

Sted

Ulvenveien 80

Om møtet

Miljø- og samferdselskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplander, byutvikling, boligsaker, bebyggelseplander, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  erik.anders.aurbakken@bbj.oslo.kommune.no tlf. 908 05 339

Velkommen!

Innkalling

Innkalling MOS-31.05.17 (PDF 486KB)

Protokoll

Protokoll MOS 31.05.17 (PDF 298KB)

Saker til behandling

SakTittel
25/17
Godkjenning av protokoll MOS 03.04.17
26/17
27/17
28/17
29/17
30/17
31/17
32/17
33/17
34/17
35/17
36/17
37/17
38/17
Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. april