Miljø- og byutviklingskomiteen

Om møtet

Miljø- og samferdselskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplander, byutvikling, boligsaker, bebyggelseplander, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  erik.anders.aurbakken@bbj.oslo.kommune.no tlf. 23439852

Velkommen!

Innkalling

Innkalling-MOS-21-08-17 (PDF 535KB)

Protokoll

Protokoll MOS 21.08.17 (PDF 295KB)

Saker til behandling

SakTittel
39/17
40/17
41/17
42/17
43/17
44/17
45/17
46/17
47/17
Forslag fremmet i AU - Prøveprosjekt på Trondheimsveien

Tid og sted

Dato

Mandag 21. august 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, BU-sal

Sted