Til innhold
Miljø- og byutviklingskomiteen

Møte i Bjerke miljø- og samferdselskomite

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Mandag 25. september 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, BU-sal

Sted

Om møtet

Miljø- og samferdselskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplander, byutvikling, boligsaker, bebyggelseplander, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  erik.anders.aurbakken@bbj.oslo.kommune.no tlf. 23439852

Velkommen!

Innkalling

Innkalling MOS 25.09.17 (PDF 482KB)

Protokoll

Protokoll MOS 25.09.2017 (PDF 181KB)

Saker til behandling

SakTittel
Sak 48
Sak 49
Sak 50
Sak 51
Sak 52
Sak 53
Sak 54
Sak 55
Innfartsparkeringsplasser i Bydel Bjerke og Bydel Grorud
Sak 56