Om møtet

Miljø- og samferdselskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplander, byutvikling, boligsaker, bebyggelseplander, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  erik.anders.aurbakken@bbj.oslo.kommune.no tlf. 02180218

Velkommen!

Innkalling

Innkalling-MOS-30-10 (PDF 722KB)

Saker til behandling

SakTittel
57-17
58-17
Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september
59-17
60-17
61-17
62-17
63-17

Tid og sted

Dato

Mandag 30. oktober 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, BU-sal

Sted

Ulvenveien 80, Oslo