Til innhold
Miljø- og byutviklingskomiteen

Møte i Bjerke miljø- og byutviklingskomiteen

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Mandag 27. april 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, inngang Ulvenveien 80

Sted

Ulvenveien 80, Oslo

Om møtet

Møter i arbeidsutvalget, bydelsutvalget og komiteer vil bli gjennomført elektronisk på ubestemt tid fremover. Det er anledning til å delta på åpen halvtime og som tilhører under møtet via teknisk løsning.

Påmelding med navn, telefonnummer, navn på komite/råd og eventuelt ønske om å si noe under åpen halvtime sendes til sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no. Navn og telefonnummer vil kun bli brukt til å ha oversikt over deltagere og ved eventuelle beskjeder om møtet. Ved påmelding vil det bli sendt ut informasjon om hvordan man kommer seg inn på det digitale møterommet.

Sakskartet finner man på eInnsyn.

(Se bort i fra teksten under om at møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid som legges inn automatisk). 

Miljø- og samferdselskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplander, byutvikling, boligsaker, bebyggelseplander, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  erik.anders.aurbakken@bbj.oslo.kommune.no tlf. 23439852

Velkommen!