Til innhold
Eldreråd

Møte i Bjerke eldreråd

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Onsdag 21. august 2019

Tid

klokken 13:00

Tilleggsinformasjon

Årvoll omsorgssenter, Øivindsvei 2

Sted

Øivindsvei 2, OSLO

Om møtet

Eldrerådet er et partipolitisk uavhengig rådgivende utvalg for bydelsutvalget med oppgaver i alle saker som angår eldre i bydelen. De kan uttale seg i saker som gjelder sektorplaner, tiltak og planer i sosial- og helsesektoren, boligprogram og reguleringsplaner. Videre for samferdselssaker, kommunikasjonsplaner, kulturtiltak og andre kommunale tiltak som vedkommer eldre.

Alle møter starter med Åpen halvtime hvor du gis anledning til å fremme synspunkt og stille spørsmål uten debatt.

Velkommen!