Innkalling

Innkalling Eldreråd 02.11.2015 (PDF 532KB)

Protokoll

Protokoll ER 2.11.15 (PDF 176KB)

Saker til behandling

SakTittel
29/15
30/15
31/15
Forslag på kandidater til Det sentrale Eldreråd
32/15
Budsjett 2015 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september

Tid og sted

Dato

Mandag 2. november 2015

Tid

klokken 13:00

Tilleggsinformasjon

Møterom 7-8 Økernveien 145 3. et

Sted