Om møtet

Eldrerådet er et partipolitisk uavhengig rådgivende utvalg for bydelsutvalget med oppgaver i alle saker som angår eldre i bydelen. De kan uttale seg i saker som gjelder sektorplaner, tiltak og planer i sosial- og helsesektoren, boligprogram og reguleringsplaner. Videre for samferdselssaker, kommunikasjonsplaner, kulturtiltak og andre kommunale tiltak som vedkommer eldre.

Alle møter starter med Åpen halvtime hvor du gis anledning til å fremme synspunkt og stille spørsmål uten debatt.

Velkommen!

Innkalling

Innkalling ER 21.08.17 (PDF 172KB)

Protokoll

Protokoll ER 21.08.17 (PDF 120KB)

Saker til behandling

SakTittel
23/17
24/17
25/17
26/17

Tid og sted

Dato

Mandag 21. august 2017

Tid

klokken 13:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80

Sted

Ulvenveien 80, Oslo