Tonsenhagen skole

Politiske representanter i driftstyret på Tonsenhagen skole.

Medlemmer

Hussaini, Abdu K. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tonsenhagen skole

Vetvik, Kristoffer Sveen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Løren skole
Medlem av Tonsenhagen skole
Varamedlem av Årvoll skole

Telefon: 40 54 66 94

Thorud, Espen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Linderud skole
Medlem av Sandbakken og Årvoll barnehager
Medlem av Tonsenhagen skole

Mousa, Janar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Kuben videregående skole
Varamedlem av Kuben yrkesarena
Medlem av Linderud gård og Madamløkken barnehager
Varamedlem av Tonsenhagen skole

Telefon: 91 30 98 27

Leion, Lars Johan A. (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Løren skole
Varamedlem av Tonsenhagen skole
Medlem av Årvoll skole

Paulsen, Line G. (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tonsenhagen skole
Medlem av Vollebekk skole