Refstad skole

Politiske representanter i driftstyret på Refstad skole.

Medlemmer

Winger, Torstein (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite
Medlem av Bjerke videregående skole
Varamedlem av Linderud skole
Medlem av Refstad skole

Telefon: 91 24 02 47

Kveseth, Jørn (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite
Varamedlem av Refstad barnehage
Medlem av Refstad skole
Varamedlem av Refstad skole

Telefon: 91 32 94 99

Kruse, Pål Alm (Høyre)

Medlem av Refstad skole

Sandvær, Anette (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Refstad skole

Telefon: 90 05 75 74

Vedahl, Bjørn Radoslav (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Refstad skole

Telefon: 98 88 90 90

Ulriksen, Linda (Høyre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Refstad skole

Telefon: 91 63 68 93