Refstad skole

Politiske representanter i driftstyret på Refstad skole.

Medlemmer

Winger, Torstein (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite
Medlem av Bjerke videregående skole
Varamedlem av Linderud skole
Medlem av Refstad skole
Telefon

Kveseth, Jørn (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite
Varamedlem av Refstad barnehage
Medlem av Refstad skole
Varamedlem av Refstad skole
Telefon

Kruse, Pål Alm (Høyre)

Medlem av Refstad skole

Erfjord, Tone Telma (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke videregående skole
Medlem av Kilden barnehage
Varamedlem av Løren skole
Varamedlem av Refstad skole

Vedahl, Bjørn Radoslav (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Refstad skole
Telefon

Ulriksen, Linda (Høyre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Refstad skole
Telefon