Linderud skole

Politiske representanter i driftstyret på Linderud skole.

Medlemmer

Nilsen, Stine-Marie (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke videregående skole
Medlem av Linderud skole

Telefon: 91 86 28 72

Ousman, Ibrahim A. (Rødt)

Leder av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Linderud skole

Telefon: 45 41 72 26

Lethigangas, Siv Marit (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Linderud skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)
Varamedlem av Vollebekk skole

Telefon: 48 09 46 04

Winger, Torstein (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite
Medlem av Bjerke videregående skole
Varamedlem av Linderud skole
Medlem av Refstad skole

Telefon: 91 24 02 47

Sandanger, Yoran (Rødt)

Varamedlem av Linderud skole

Telefon: 41 41 89 58

Thorud, Espen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Linderud skole
Medlem av Sandbakken og Årvoll barnehager
Medlem av Tonsenhagen skole