Innkalling

Innkalling Bjerke bydelsutvalg 03.09.2015 (PDF 60,2MB)

Innkalling BU 03.09. NY (PDF 688KB)

Protokoll

Protokoll Bjerke bydelsutvalg 3.9 (PDF 294KB)

Saker til behandling

SakTittel
76/15
77/15
78/15
79/15
Tilsynsrapporter fra Villa Eik, Bjørk, Lunden, Ervald og Hagan miljøarbeidertjenester juni 2015 til orientering
80/15
Administrasjonens utredning vedrørende fritt brukervalg av dagsenter for utviklingshemmede og egenbetaling for trygghetsalarm
81/15
82/15
83/15
84/15
85/15
86/15
87/15
Oppfølging av sykefravær i Bydel Bjerke
88/15
89/15
90/15
91/15

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. september 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Økern senter, 3 et

Sted