Om møtet

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Publikum har ikke adgang til å ta ordet,  komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!

Innkalling

Innkalling BU (Bjerke bydelsutvalg) 8. oktober 2015 (PDF 813KB)

Protokoll

Protokoll BU 8.10.15 (PDF 253KB)

Saker til behandling

SakTittel
93/15
94/15
95/15
96/15
Budsjett 2015 - Bystyresak 189/2015 - Effekt av regnskapet 2014 m.v.
97/15
Budsjett 2015 - Søknad om innkjøp av elektriske biler høsten 2015
98/15
99/15
100/15
101/15
102/15
103/15
104/15
105/15

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. oktober 2015

Tid

klokken 18:00

Sted

Økernveien 145, OSLO