Konstituering av nytt bydelsutvalg 2015-2019

Dette er det første møte i nytt bydelsutvalg. Det blir oppnevt ny leder og nestleder samt medlemmer i ulike råd og komiteer.

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Publikum har ikke adgang til å ta ordet,  komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!

Innkalling

Innkalling Bydelsutvalget 12.11.2015 (PDF 1,1MB)

Protokoll

Protokoll BU 12.11.2015 (PDF 550KB)

Saker til behandling

SakTittel
106/15
107/15
108/15
Fastsetting av hvilke komiteer som skal opprettes for perioden 2015-2019
109/15
110/15
Elektronisk kommunikasjon for folkevalgte i Bydel Bjerke
111/15
Delegerte fullmakter i ny periode 2015-2019
112/15
Samarbeidsutvalg i kommunale barnehager - Avgjørelse om eierdeltakelse
113/15
114/15
115/15
116/15
117/15
Kultur- og oppvekstkomite (KO) - valg av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder
118/15
Miljø- og samferdselskomite (MOS) - Valg av medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder
119/15
120/15
Ny overordnet kriseberedskapsplan for Bydel Bjerke
121/15
Budsjett 2015 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september
122/15
123/15
124/15
125/15
126/15
127/15
128/15
129/15
130/15
131/15
132/15
133/15

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, høyblokka 3 et.

Sted