Om møtet

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Publikum har ikke adgang til å ta ordet,  komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!

Innkalling

Innkalling BU 17.12.15 (PDF 720KB)

Protokoll

Protokoll BU 17.12.2015 (PDF 491KB)

Saker til behandling

SakTittel
134/15
135/15
136/15
137/15
Budsjett 2015 - Eksterne budsjettjusteringer pr. desember
138/15
Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016 - 2018 - Tilleggsinnstilling
139/15
140/15
141/15
142/15
143/15
144/15
Innstilling på politiske representanter til driftsstyrene ved Kuben og Bjerke videregående skoler
145/15
146/15
Oppnevning av ledere til tilsynsutvalg
147/15
148/15

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, høyblokka 3 et.

Sted