Møte i Bjerke bydelsutvalg

Om møtet

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Publikum har ikke adgang til å ta ordet, komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!

Innkalling

Innkalling BU 17.12.15 (PDF 720KB)

Protokoll

Protokoll BU 17.12.2015 (PDF 491KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, høyblokka 3 et.