Bydelsutvalget

Om møtet

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Publikum har ikke adgang til å ta ordet,  komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!

Informasjon BU 10.03 fra kl 17.30 OBS tidspunkt!

Fra kl. 17.30 vil en representant fra Vann- og avløpsetaten gi informasjon om situasjonen for bekkeåpninger i Bydel Bjerke, vannkvalitet i badedammene m.m.

Kl. 18.00 vil Boligbygg Oslo KF presentere sin funksjon med formål om å fremme samarbeid med bydelens politikere.

Innkalling

Innkalling BU 10.03 (PDF 1,1MB)

Tilleggssak BU 10.3 (PDF 172KB)

Protokoll

Protokoll BU 10.03 (PDF 337KB)

Saker til behandling

SakTittel
14/16
15/16
16/16
17/16
18/16
19/16
20/16
21/16
22/16
Valg av representanter til brukerutvalget ved Bjerke NAV
23/16
Oppnevning av representanter til samarbeidsutvalg barnehager
24/16
25/16
26/16
27/16
28/16
29/16
30/16
31/16
32/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. mars 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, høyblokka 3 et.

Sted