Bydelsutvalget

Om møtet

  • Åpen halvtime

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Publikum har ikke adgang til å ta ordet,  komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

  • Du kan påvirke

Du kan påvirke utviklingen i nærmiljøet ved å ta direkte kontakt med lokalpolitikerne. Møter i bydelsutvalget og øvrige folkevalgte organer i bydelen skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt.Du kan påvirke!
 

  • BU 04.02

Informasjon om Barnekonvesjonen og hvordan Bydel Bjerke skal ivareta barn og unges beste og deres rett til medvirkning i våre planer, politikk og praksis.

VELKOMMEN!

Innkalling

Innkalling BU 4.2.16 (PDF 378KB)

Protokoll

Protokoll BU 04.02.16 (PDF 200KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
2/16
3/16
Budsjettjustering - Ventilasjon i paviljongen i Bjerkedalen park
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 4. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, høyblokka 3 et.

Sted