Om møtet

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.
Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne vil ofte stille oppklarende spørsmål etter din innledning.
Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  merete.stavn@bbj.oslo.kommune.no tlf. 23439917

Publikum har ikke adgang til å ta ordet,  komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!

PS; Det ordinære møtet i bydelsutvalget starter kl. 18.00 som vanlig, men fra kl. 17.00 vil det bli informert om Øivind omsorg + v/avdelingssjef.

Innkalling

Innkalling BU 31.08.17 (PDF 896KB)

Protokoll

Protokoll BU 31.08.17 (PDF 305KB)

Saker til behandling

SakTittel
86/17
87/17
88/17
Helseundersøkelse for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente i Bydel Bjerke
89/17
90/17
Forslag til regulering i Vollebekkveien mellom Brobekkveien og Lunden
91/17
92/17
93/17
94/17
Forslag fremmet i AU - Prøveprosjekt på Trondheimsveien
95/17
96/17
97/17
Skjenkebevilling - Oslokollega AS - Refstadveien 35, Bjerkedalen Paviljong
98/17
99/17
100/17
101/17
102/17
103/17
104/17
105/17

Tid og sted

Dato

Torsdag 31. august 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, møterom Østerheim u.et

Sted

Ulvenveien 80, Oslo