Er du opptatt av en politisk sak?
Som innbygger i Bydel Bjerke har du mulighet til å påvirke beslutninger og til å skaffe deg informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø.