Tid og sted

Dato

Torsdag 31. oktober 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, BU-salen, inngang fra Ulvenveien

Sted

Ulvenveien 80, Oslo