Om møtet

For tiden avholdes samtlige politiske møter i Bydel Bjerke digitalt. Ta kontakt med BU-sekretær sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no om du ønsker å overvære et møte eller vil holde et innlegg i åpen halvtime.

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.
Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne vil ofte stille oppklarende spørsmål etter din innledning.

Publikum har ikke adgang til å ta ordet,  komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. april 2021

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Teams

Sted