Innkalling

Innkalling AU 26.11.2015 (PDF 300KB)

Protokoll

Protokoll AU 26.11 (PDF 181KB)

Saker til behandling

SakTittel
99/15
100/15
101/15
102/15
103/15
104/15
Samarbeidsutvalg i kommunale barnehager - Avgjørelse om eierdeltakelse
105/15
Innstilling på politiske representanter til driftsstyrene ved Kuben og Bjerke videregående skoler
106/15
107/15
Budsjett 2015 - Eksterne budsjettjusteringer pr. desember
108/15
Oppnevning av ledere til tilsynsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. november 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, 3 et

Sted

Økernveien 143