Innkalling

Innkalling AU 14.01.16 (PDF 290KB)

Postjournal januar 2016 (PDF 74KB)

Protokoll

Protokoll AU 14.01.2016 (PDF 183KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
Konseptvalgutredning Oslo-Navet på høring - Saksframlegg ettersendes, se vedlegg
6/16
7/16
8/16
Byggesøknad lagerbygg Persveien 26 - Saksfremlegg ettersendes, se vedlegg
9/16
Budsjettjustering - Ventilasjon i paviljongen i Bjerkedalen park
10/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. januar 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, 3 et

Sted

Økernveien 143