Innkalling

Innkalling AU 18.02.16 (PDF 209KB)

Protokoll

Protokoll AU 18.02 (PDF 184KB)

Saker til behandling

SakTittel
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16
17/16
18/16
19/16
Valg av representanter til brukerutvalget ved Bjerke NAV
20/16
Oppnevning av representanter til samarbeidsutvalg barnehager
21/16
22/16
23/16
24/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 18. februar 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, 3 et

Sted

Økernveien 143