Om møtet

Møtet avholdes umiddelbart etter avsluttet åpningssermoni for Kulturhuset Veitvet, i møterommet til Åpen barnehage, Veitvet senter.

 

Innkalling

Innkalling AU 7.4.16 (PDF 831KB)

Protokoll

Protokoll AU 7.4.16 (PDF 295KB)

Saker til behandling

SakTittel
25/16
26/16
27/16
28/16
29/16
30/16
31/16
32/16
33/16
34/16
Budsjett 2015 - Eksterne budsjettjusteringer pr. desember - fullmakt bydelsdirektør
35/16
36/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 7. april 2016

Tid

klokken 19:30

Tilleggsinformasjon

Møterom v/Åpen barnehage, Veitvet senter

Sted

Veitvetveien 8