Tid og sted

Dato

Torsdag 12. mai 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, 3 et

Sted

Økernveien 143