Innkalling

Innkalling AU 24.11.16 (PDF 649KB)

Saker til behandling

SakTittel
84/16
85/16
Budsjett 2016 - Eksterne budsjettjusteringer pr. oktober
86/16
87/16
88/16
89/16
90/16
Valg av nytt Ungdomsråd for perioden 2017 -2019
91/16
92/16
93/16
94/16
95/16
96/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 24. november 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, 3 et

Sted

Økernveien 143