Om møtet

PS; AU (bydelsutvalgets arbeidsutvalg) starter denne gangen sitt møte kl. 17.30. Dette fordi det er planlagt budsjettmøte fra kl. 16.30 til 17.30

Innkalling

Innkalling AU 16.02.17 (PDF 438KB)

Saker til behandling

SakTittel
14/17
15/17
Budsjett 2016 - Eksterne budsjettjusteringer pr. desember - Fullmakt bydelsdirektør
16/17
17/17
18/17
Flytting av helsestasjonen på Veitvet
19/17
20/17
21/17
22/17
23/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. februar 2017

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, 3 et

Sted

Økernveien 143