Om møtet

PS; Sakskartet er endret etter at innkalling ble lagt ut.

Innkalling

Innkalling AU 18.05.17 (PDF 563KB)

Saker til behandling

SakTittel
38/17
39/17
40/17
Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. april
41/17
42/17
43/17
44/17
45/17
Ny samarbeidsavtale med bydelene
46/17
47/17
48/17
Forslag fra Råd for funksjonshemmede - Henstilling til idrettslag i bydelen om å etablere idrettstilbud for funksjonshemmede
49/17
50/17
51/17
Styrking av det strategiske kriminalitetsforebyggende arbeidet i Groruddalen
52/17
53/17
54/17
55/17
56/17
57/17
58/17

Tid og sted

Dato

Torsdag 18. mai 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, BU-salen, inngang fra Ulvenveien

Sted

Ulvenveien 80, Oslo