Om møtet

09.08.17 kl.10.30: To nye saker er lagt til sakskartet, se sak 74 og 75. Sakene er ikke ferdig utarbeidet med vedlegg er publisert.

Innkalling

Innkalling AU 10.08.17 (PDF 513KB)

Protokoll

Protokoll AU 10.08.17 (PDF 217KB)

Saker til behandling

SakTittel
59/17
60/17
61/17
Helseundersøkelse for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente i Bydel Bjerke
62/17
63/17
64/17
65/17
66/17
67/17
68/17
69/17
70/17
71/17
Skjenkebevilling - Oslokollega AS - Refstadveien 35, Bjerkedalen Paviljong
72/17
73/17
74/17
75/17

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. august 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, BU-salen, inngang fra Ulvenveien

Sted

Ulvenveien 80, Oslo