Innkalling

Innkalling-AU-19-10 (PDF 196KB)

Saker til behandling

SakTittel
84-17
85-17
Fritak og suppleringsvalg - Råd for funksjonshemmede
86-17
87-17
88-17
89-17
90-17
91-17
Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september
92-17
93-17

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. oktober 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, BU-salen, inngang fra Ulvenveien

Sted

Ulvenveien 80, Oslo