Om møtet

Møter i arbeidsutvalget, bydelsutvalget og komiteer vil bli gjennomført elektronisk på ubestemt tid fremover. Det er anledning til å delta på åpen halvtime og som tilhører under møtet via teknisk løsning.

Påmelding med navn, telefonnummer og eventuelt ønske å si noe under åpen halvtime sendes til sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no. Navn og telefonnummer vil kun bli brukt til å ha oversikt over deltagere og ved eventuelle beskjeder om møtet. Ved påmelding vil det bli sendt ut informasjon om hvordan man kommer seg inn på det digitale møterommet.

Sakskartet finner man på eInnsyn.

(Se bort i fra teksten under om at møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid som legges inn automatisk). 

 

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. april 2020

Tid

klokken 17:00

Sted

Ulvenveien 80, Oslo