Om møtet

MØTET FOREGÅR DIGITALT!

Møter i arbeidsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Hvis du ønsker å delta på åpen halvtime må påmelding med navn, telefonnummer og eventuelt ønske om å si noe sendes til sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no. Navn og telefonnummer vil kun bli brukt til å ha oversikt over deltagere og ved eventuelle beskjeder om møtet. Ved påmelding vil det bli sendt ut informasjon om hvordan man kommer seg inn på det digitale møterommet.

Sakskartet finner man på eInnsyn.

VELKOMMEN!

Tid og sted

Dato

Torsdag 24. september 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digital plattform

Sted