Kafedriver til Årvoll Omsorgssenter

Bydel Bjerke søker etter en ny kafedriver til Årvoll Omsorgssenter i Øivinds vei 2.

Kafeen er knyttet til Årvoll omsorgssenter+ som består av 80 leiligheter med plass til 90 beboere.

Frist for levering av tilbud

Fristen for levering av tilbud er 5.august 2022.

Spørsmål vedrørende kravbeskrivelse og levering av tilbud, send e-post til sabina.avdic@bbj.oslo.kommune.no eller ingrid.lilleberg@bbj.oslo.kommune.no. Befaring kan avtales.

Hva søker vi?

Bydelen søker etter en erfaren og utadrettet kafedriver som lager attraktive tilbud for kundegrunnlaget og yter god service. Serveringsvirksomheten er rettet mot beboere, ansatte, publikum og gjester samt servering ved mindre eller større arrangementer. Kafeen har en viktig samlingsfunksjon med stort utviklingspotensial og kafedriver har en fremtredende rolle som sosialaktør i nærmiljøet og for Bydel Bjerke. Det er ønskelig med serveringstilbud alle dager gjennom året.

Kontrakten er omsetningsbasert leieavtale på 10 år med mulighet for forlengelse. Overtakelse av driften overtas fra og med november 2022.

Om lokalet

Lokalene er innredet for produksjon, lagring og servering med nytt og godt tilrettelagt kjøkken. Kjøkkendelen av arealet er til særbruk mens kafeområdet er i sambruk. Kafeens innendørsareal har en kapasitet til om lag 80 sitteplasser. I tillegg til mulighet for uteservering.