Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019