Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg 2

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tilsynsutvalg 2

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Støylen, Torleif (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Leder av Alna råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg 2
Leder av Tilsynsutvalg 3

Telefon: 915 19 839

Karin Ståhl Woldseth

Woldseth, Karin Ståhl (gruppeleder) (Fremskrittspartiet)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg 2
Medlem av Tilsynsutvalg 3

Telefon: 976 99 584

Arif, Mohammad

Medlem av Tilsynsutvalg 2

Telefon: 905 45 309