Tilsynsutvalg 2

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Morken, Ivar (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Leder av Tilsynsutvalg 2
Leder av Tilsynsutvalg 3
Telefon

Arif, Mohammad

Medlem av Tilsynsutvalg 2
Telefon

Solberg, Vidar (gruppeleder) (Fremskrittspartiet)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg 2
Medlem av Tilsynsutvalg 3
Telefon