Tilsynsrapporter med tilsvar fra Sykehjemsetaten våren 2017 - tilsynsutvalg Alna sør