Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2017 og svar på tilsynsrapporter fra hjemmetjenesten