Tid og sted

Dato

Mandag 2. mars 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, møterom Toppen

Sted