Innkalling

MBK sakskart 2015-02-10 (PDF 653KB)

Protokoll

Protokoll Alna miljø- og byutviklingskomite 10.02.2015 (PDF 470KB)

Saker til behandling

SakTittel
Klage på navnevedtak for Kaiekroken
Teisenveien 5 - regulering
Oppstart av arbeid med detaljregulering - Lindeberg friområde
Varsel om oppstart av strategisk plan for Hovinbyen
Forslag til vedtekt vedrørende hester på gangvei og områder med
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Klima- og energistrategi for Oslo - høring
Referatsaker i MBK møtet 10.02.2015

Tid og sted

Dato

Tirsdag 10. februar 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Furuset senter, inngang A 2. etasje, bydelssalen

Sted