Innkalling

Innkalling og sakskart til møte i Alna miljø- og byutviklingskomité 31.10.2017 (PDF 715KB)

Protokoll fra møte i Alna miljø- og byutviklingskomité 19.09.2017(2) (PDF 286KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Alna miljø- og byutviklingskomité 31.10.2017 -(1) (PDF 223KB)

Saker til behandling

SakTittel
40/17
41/17
42/17
sak 42-17 Trygve Lies plass - status og behov for videre utredning
43/17
sak 43-17 Trafikksituasjonen i Hellerudveien
44/17
sak 44-17 Varsel om oppstart av planarbeid på Nedre Rommen
45/17
Referatsaker

Tid og sted

Dato

Tirsdag 31. oktober 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, møterom Langsiden

Sted

Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. etasje, OSLO