Innkalling

Innkalling og sakskart til Alna miljø- og byutviklingskomite 12.04.2016 (PDF 1,4MB)

Saker til behandling

SakTittel
10/16
Oversendelse av byggesak til Bydel Alna for uttalelse - Verkseier Furulunds vei 47 A
11/16
Forslag til detaljregulering av Tvetenveien 12-16 - Brynsveien 17-19, Østensjøveien 32. Offentlig ettersyn
12/16
Strategisk plan for Hovinbyen - høringsutkast(1)
13/16
Ulven - planprogram for deler av Ulvenområdet
Referatsaker
MBK referatsaker for perioden 16.02.-12.04.2016

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. april 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, møterom Solsiden

Sted

Trygve Lies plass 1, inngang C, 4. et., OSLO