Om møtet

Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

Det blir oringentering fra Statens vegvesen om E6 Manglerudprosjektet.

 

Innkalling

Møteinnkalling MBK_29-11-2016 (PDF 303KB)

Saker til behandling

SakTittel
34/16
Innføring av beboerparkering i Bydel Alna
35/16
36/16
37/16
38/16
39/16
40/16
Behov for boiger til omsorgsformål - ikke ferdig
41/16
Varsel om tuvidet planområde for E6 Manglerudprosjektet - uttalelse fra Bydel Alna
42/16
43/15
Godkjenning av protokoll fra møte 01.11.2016

Tid og sted

Dato

Tirsdag 29. november 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Trygve Lies plass 1, inngang C 4. etasje

Sted