Alna miljø- og byutviklingskomite

Komiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Saker og møter i arbeidsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Knut Røli

Røli, Knut (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Arne H. Rolijordet

Rolijordet, Arne H. (gruppeleder) (Rødt)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Rune Gjelberg

Gjelberg, Rune (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Faiz Ahmed Faiz

Faiz, Ahmed Faiz (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Khayrollahzadeh, Shila (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Susana Mercedes Kværndal

Kværndal, Susana Mercedes (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
John Sørå

Sørå, John (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna eldreråd
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Essekouri, Siham (Høyre)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Hansen, Rune (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Politisk koordinator
Camilla Tomren
Telefon