Til innhold
Politikk og politiske møter

Alna miljø- og byutviklingskomite

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.


Christine Harstveit

MBK sekretær

Telefon: 900 61 588

E-post:

Alna miljø- og byutviklingskomite

Komiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

 

Medlemmer

Knut Røli

Røli, Knut (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 481 23 223

Arne H. Rolijordet

Rolijordet, Arne H. (gruppeleder) (Rødt)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 952 62 198

Rune Gjelberg

Gjelberg, Rune (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 403 00 622

Faiz, Ahmed Faiz (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 982 11 446

Khayrollahzadeh, Shila (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 904 76 588

Lang, Caroline (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 984 00 371

Susana Mercedes Kværndal

Kværndal, Susana Mercedes (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 911 11 627

Horntvedt, Grete (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 928 33 583

John Sørå

Sørå, John (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna eldreråd
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 474 15 531