Alna miljø- og byutviklingskomite

Komiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Medlemmer

Knut Røli

Røli, Knut (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Arne H. Rolijordet

Rolijordet, Arne H. (gruppeleder) (Rødt)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Rune Gjelberg

Gjelberg, Rune (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Faiz, Ahmed Faiz (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Khayrollahzadeh, Shila (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Susana Mercedes Kværndal

Kværndal, Susana Mercedes (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Grete Horntvedt

Horntvedt, Grete (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
John Sørå

Sørå, John (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna eldreråd
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Brekke, Lise (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Politisk koordinator
Camilla Tomren
Telefon